Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna informuje, że pracuje lub próbuje podjąć pracę Piotr Izydorczyk, który podaje się za lekarza weterynarii specjalizującego się w chirurgii miękkiej.

Według informacji Izby mężczyzna nigdy nie podejmował ani nie ukończył studiów weterynaryjnych (prawdopodobnie posługuje się podrobionym dyplomem ukończenia studiów weterynaryjnych), a tym bardziej studiów specjalistycznych. Nie posiada w związku z powyższym prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

O ewentualnych próbach podjęcia pracy lub w przypadku zatrudnienia Piotra Izydorczyka prosimy o powiadomienie o tym fakcie najbliższą komendę policji oraz Izbę Lekarsko-Weterynaryjną.

Strona internetowa Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Share

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet