45407896 2266836846936333 6509057790747607040 n

„One Health” to z założenia inicjatywa, której celem jest zwalczanie najpoważniejszych problemów z którymi mierzy się współczesny świat, ludzie, zwierzęta i środowisko. Problemy takie to między innymi antybiotykooporność, zmiana klimatu, dobrostan zwierząt i uczciwe traktowanie producentów, czy bezpieczeństwo żywności. W wielu z tych kwestii lekarz weterynarii odgrywa istotną rolę. Wybraliśmy kilka z nich, mniej bądź bardziej oczywistych. Zapraszamy do lektury!

Walka z antybiotykoopornością

Antybiotykooporność to poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt. Ocenia się, że około 5,000 ludzi umiera rocznie w Anglii z powodu nieskuteczności antybiotyków. Utrzymanie działania antybiotyków to ogromne wyzwanie dla wielu krajów całego świata, które starają się ograniczać ich zużycie. Spora część zużycia to sektor zwierzęcy, a w szczególności chów zwierząt gospodarskich. Biorąc dodatkowo pod uwagę, że od ponad 20 lat nie odkryto żadnej nowej, skutecznej i bezpiecznej grupy chemioterapeutyków dającej nadzieję na zwalczanie coraz bardziej opornych patogenów, sytuacja w której znajduje się obecne społeczeństwo jest niebezpieczna. Niezbędna jest odpowiednia wiedza, świadomość lekarzy weterynarii, a także przepisy prawne pozwalające na wytyczenie odpowiednich norm zużycia antybiotyków tak, by zapewnić bezpieczeństwo przyszłym pokoleniom.

Inicjatywa One Health w prawdziwym świecie

Inicjatywa ta została stworzona po to, by zwalczać najważniejsze problemy.
Jej celem jest zdrowie i dobrostan ludzi i zwierząt. By tego dokonać, nieraz niezbędna jest współpraca kilku organizacji, takich jak Veterinary Association (WVA), World Medical Association (WMA), World Organisation for Animal Health (OIE) i World Health Organisation (WHO), które przykładowo wspólnie pracują nad projektem zwalczania antybiotykooporności i eradykacji wścieklizny.

Wpływ na zmianę klimatu

Mówi się, że mamy około 12 lat na uratowanie Ziemi, według ostatnich analiz naukowców UN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Przewidują oni wzrost temperatury o 1,5°C w mniej niż 15 najbliższych lat, co znacznie wpłynie na zdrowie naszych pacjentów. Bezpośrednio poprzez zaburzenia w fizjologii i rozrodzie, a pośrednio poprzez niedobory, które mogą się pojawić w wyniku problemów z uprawami np. zbóż. Dodatkowo, niewiadomo jak zwierzęta będą w stanie przystosować się do nowych warunków klimatycznych. Wyższa temperatura może też stworzyć lepsze warunki dla rozwoju patogenów, a co za tym idzie - dla szerzenia się chorób zakaźnych, zarówno zwierząt, jak i ludzi. Patogeny, których migracja jest obecnie hamowana przez niesprzyjające warunki pogodowe będą miały możliwość pokonania tej bariery przy wyższej temperaturze.
Niestety, do zmian klimatu przyczynia się w dużej mierze produkcja zwierzęca. Nadmiar emisji gazów cieplarnianych, a dodatkowo wysokie zużycie antybiotyków i nawozów nie sprzyjają stworzeniu bezpiecznej planety.

45374043 283554409159090 406292258250293248 n

Rola w walce z przemocą u zwierząt i ludzi

Może się zdarzyć że trafi do kliniki pacjent, u którego obrażeniem jest uraz nieprzypadkowy. Jest to sytuacja nieprzyjemna, która często jest pomijana, a odgrywa znaczną rolę w dobrostanie zwierząt i ludzi będących pod opieką klienta. Koncepcja jednego zdrowia uznaje wzajemne powiązania między dobrostanem zwierząt a dobrostanem człowieka, dlatego też lekarz weterynarii jest tak samo uprawniony i zobowiązany do poinformowania odpowiednich organów o takim wydarzeniu.

 

Na podstawie:

BVA blog (https://www.bva.co.uk/news-campaigns-and-policy/bva-community/bva-blog/)

Antibiotic guardian(https://antibioticguardian.com)OIE (http://www.oie.int/en/for-the-media/amr/)

ECDC (https://antibiotic.ecdc.europa.eu/en)

Share

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet