Please select your page

katherineKatherine Quesenberry, DVM, MPH, DABVP

Animal Medical Center

Doktor Katherine Quesenberry uzyskała tytuł lekarza weterynarii na University of Georgia w 1981 roku. Staż odbyła w Animal Medical Center w Nowym Jorku w 1982 roku, a rezydenturę z medycyny i chirurgii zwierząt dzikich oraz zwierząt utrzymywanych w ogrodach zoologicznych na University of Florida w 1984 roku. Jest dyplomowanym specjalistą American Board of Veterinary Practitioners. W 2006 roku zdobyła tytuł magistra zdrowia publicznego ze specjalizacją dotyczącą chorób wywołanych drobnoustrojami na Yale University.

Doktor Quesenberry ma ponad 30-letnie doświadczenie kliniczne w medycynie zwierząt egzotycznych i ptaków. Jest znanym na całym świecie wykładowcą oraz specjalistą w tych dziedzinach nauk weterynaryjnych. Od 1984 roku jest szefową oddziału chorób i chirurgii zwierząt egzotycznych oraz ptaków Animal Medical Center w Nowym Joku. Tam też pod okiem doktor Quesenberry wyszkolono ponad 16 rezydentów, którzy obecnie w większości są dyplomowanymi specjalistami i liderami w swoich krajach.

Doktor Quesenberry jest współredaktorką wielu podręczników, m.in. „Ferrets, Rabbits and Rodents: Clinical Medicine and Surgery” (obecnie najlepiej sprzedająca się publikacja weterynaryjna), „Avian Medicine and Surgery” oraz „Veterinary Clinics of North America: Exotic Pet Medicine” część I i II. Jest również redaktorem naukowym międzynarodowego czasopisma „Journal of Avian Medicine and Surgery”, publikowanego przez Association of Avian Veterinarians. 

carpenter

James W. Carpenter, MS, DVM, Dipl. DACZM, Professor;

Kansas

Profesor Carpenter jest od 39 lat lekarzem-klinicystą oraz prowadzi badania naukowe z zakresu medycyny zwierząt egzotycznych, zwierząt dzikich (w tym zagrożonych gatunków) oraz zwierząt żyjących na terenie ogrodów zoologicznych. 

Brał udział w opracowywaniu międzynarodowego programu nauki „Medycyna zwierząt w ogrodach zoologicznych” na Kansas State University i przeszkolił w tym zakresie oraz w zakresie medycyny zwierząt egzotycznych trzydziestu sześciu stażystów i rezydentów.

Profesor Carpenter ma na swoim koncie ponad 385 publikacji medycznych dotyczących medycyny i hodowli zwierząt egzotycznych pozostających w niewoli, zwierząt dzikich oraz zwierząt utrzymywanych w ogrodach zoologicznych. Jest redaktorem cenionego na świecie podręcznika: „Exotic Animal Formulary”, a także współredaktorem „Ferrets, Rabbits and Rodents: Clinical Medicine and Surgery”. W latach 1987-1992 pełnił funkcję redaktora czasopisma „Journal of Zoo and Wildlife Medicine”.

Jest byłym przewodniczącym stowarzyszeń: Association of Avian Veterinarians, Association of Avian Veterinarians i American College of Zoological Medicine, co przyczyniło się do tego, że został nazwany lekarzem medycyny zwierząt egzotycznych roku 2000. Profesor Carpenter to laureat prestiżowej nagrody „Emil Dolensek Award”. Na Kansas State University został nagrodzony profesurą Edwina J. Fricka w medycynie weterynaryjnej. W 2009 roku otrzymał tytuł absolwenta roku na Oklahoma State University College of Veterinary Medicine, a następnie otrzymał nagrodę „TJ Lafeber Avian Practitioner of the Year Award”.

Profesor Carpenter jest obecnie redaktorem naczelnym czasopisma „Journal of Avian Medicine and Surgery”, członkiem zarządu redakcji czasopisma Journal of Avian Medicine and Surgery”, członkiem zarządu redakcji czasopisma „Journal of Exotic Pet Medicine” oraz obejmuje stanowisko profesora medycyny zwierząt utrzymywanych w ogrodach zoologicznych na Kansas State University.

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet