Please select your page

sternDoktor Joshua Stern, DVM, PhD, DipACVIM;

Obraz7

 

W 2003 roku ukończył studia rolnicze na Ohio State University, a w 2008 roku uzyskał tytuł lekarza weterynarii. Stopień naukowy doktora uzyskał w 2013 roku na Washington State University, gdzie skupił się na badaniach naukowych dotyczących aspektów genetycznych rodzinnego podzastawkowego zwężenia ujścia aorty u psów. Rezydenturę odbył na dwóch uczelniach: Washington State University oraz North Carolina State University.

Dr Stern jest dyplomowanym lekarzem weterynarii ACVIM w zakresie kardiologii.

Jego zainteresowania naukowe obejmują genetykę i farmakogenomikę serca, a w szczególności identyfikację mutacji i ocenę ich roli w rozwoju wrodzonych wad serca oraz wpływie na skuteczność leczenia farmakologicznego. Dr Stern uczestniczył w badaniach naukowych, które doprowadziły do stworzenia wielu kardiologicznych testów genetycznych w weterynarii.

Dr Stern obecnie zajmuje stanowisko kardiologa w William R. Pritchard Veterinary Medical Teaching Hospital (University of California, Davis) oraz konsultanta na platformie CardioVet. Uczestniczy on w licznych badaniach naukowych, na które od kilku lat otrzymuje najwyższe granty.

kittlesonProfesor Mark D. Kittleson DVM, PhD, DipACVIM, Professor Emeritus;

Obraz7

 

Prof. Kittleson uzyskał tytuł lekarza weterynarii w 1974 roku na University of Minnesota Twin Cities, a w 1980 - doktora nauk weterynaryjnych w zakresie fizjologii i farmakologii. Dwuletnią rezydenturę odbył na Kansas State University. Od 1980 roku obejmował stanowisko profesora na dwóch amerykańskich uczelniach - najpierw Michigan State University, a następnie University of California, Davis. Od 1992 roku konsultuje na popularnej platformie VIN - Veterinary Information Network.

Prof. Kittleson jest dyplomowanym lekarzem weterynarii ACVIM w zakresie kardiologii. Od 2012 roku jest profesorem emerytowanym.

Prof. Kittleson jest autorem niezliczonych badań naukowych w dziedzinie kardiologii. Jego podręcznik Small Animal Cardiovascular Medicine to światowy bestseller, obecnie niemożliwy do zdobycia.

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet