Please select your page

willardProfesor Michael D. Willard DVM, DipACVIM;

Obraz5

Prof. Willard ukończył Texas A&M University w 1975 roku. Staż w zakresie chorób wewnętrznych odbył na Michigan State University. Stanowiska dydaktyczne zajmował na Michigan State University, Mississipi State University i obecnie na Texas A&M University.

Prof. Willard jest profesorem nauk klinicznych małych zwierząt specjalizującym się w gastroenterologii, chorobach wątroby i trzustki oraz endoskopii. W ramach podyplomowego kształcenia ustawicznego lekarzy weterynarii wygłosił ponad 2500 godzin wykładów.

Jest autorem przeszło 80 recenzowanych publikacji i ponad 100 rozdziałów w książkach. Wolne chwile poświęca uprawie roli i hodowli zwierząt, łowieniu ryb oraz grze w szachy (z której czerpie radość, mimo iż nie jest w niej mistrzem).

Share

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet