Please select your page

noszczyk dr hab. Agnieszka Noszczyk - Nowak

 

 

 

 

fot. archiwum "Weterynaria w praktyce"

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów

 

dr hab. Agnieszka Noszczyk - Nowak uzyskała dyplom lekarza weterynarii w 2003 roku. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Chorób  Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej  Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie otrzymała tytuł doktora nauk weterynaryjnych w 2006 roku, a 2007 tytuł specjalisty chorób psów i kotów. W 2012 ukończyła studia podyplomowe "Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań" na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Rok później otrzymała tytuł doktora habilitowanego i stanowisko profesora nadzwyczajnego. Główne zainteresowania naukowe to kardiologia weterynaryjna, a w szczególności: mechanizmy elektrofizjologiczne arytmii, modele zwierzęce w kardiologii doświadczalnej, zaburzenia rytmu u psów brachycefalicznych, nieinwazyjna i inwazyjna diagnostyka arytmii, rola markerów z badania EKG do przewidywania nagłej śmierci sercowej, leczenie farmakologiczne i niefarmakologiczne zaburzeń rytmu serca u psów, dziedziczne choroby serca przebiegające z zaburzeniami rytmu.

Share

bony.jpg

Tellvet

megavet

wsava