Please select your page

cissellDerek Cissell, VMD, PhD, DACVR, Assistant Professor;

ucdavis logo

Doktor Derek Cissell ukończył zootechnikę na University of Connecticut. Następnie, w 2005 roku na University of Pennsylvania, zdobył tytuł lekarza weterynarii.

Zanim w 2007 roku przeniósł się na University of California w Davis i rozpoczął rezydenturę z radiologii oraz doktorat z inżynierii biomedycznej, przez dwa lata pracował w mieszanej praktyce w Utah. Doktor Cissell dołączył do zespołu specjalistów UC Davis w 2016 roku.

Jego zainteresowania kliniczne dotyczą radiologii mięśni i szkieletu, radiologii koni oraz zaawansowaych metod obrazowania. W swojej pracy naukowej doktor Cissell zajmuje się wdrażaniem obrazowania biomedycznego w celu oceny funkcjonowania tkanek i ulepszania diagnostyki urazów mięśniowo-szkieletowych.

Platt Simon 2016 WEBSimon R. Platt, BVM&S, MRCVS, DACVIM (Neurology), DECVN, Professor;

GEORGIA FS FC

Prof. Simon R. Platt tytuł lekarza weterynarii uzyskał w 1992 roku na University of Edinburgh w Szkocji. Na University of Guelph w Ontario (Kanada) odbył staż związany z chirurgią i leczeniem małych zwierząt. Następnie przez dwa lata praktykował w Wielkiej Brytanii. 

W 1998 roku prof. Platt ukończył rezydenturę z zakresu neurologii i neurochirurgii na University of Florida w Gainesville, a następnie spędził dwa lata jako adiunkt w Katedrze Neurologii Univeristy of Georgia. W 2000 roku zdecydował się na powrót do Wielkiej Brytanii, gdzie do 2006 roku sprawował funkcję kierownika Oddziału Neurologii i Neurochirurgii Animal Health Trust. W tym czasie został także profesorem Katedry Medycyny i Chirurgii Małych Zwierząt na University of Georgia.

Prof. Platt w latach 2011-2014 przewodniczył specjalizacji ACVIM w dziedzinie neurologii, jest członkiem-założycielem grupy SEVEN (Southestern Veterinary Neurology Group) oraz profesorem Neurologii i Neurochirurgii na University of Georgia. W obecnej chwili, wraz z trójką innych neurologów z USA i specjalistami z całego świata pracuje nad International Veterinary Epilepsy Task Force.

Jest autorem i współautorem ponad 180 artykułów naukowych i 50 rozdziałów książek. Współredagował "BSAVA Manual of Canine and Feline Neurology", "Manual of Small Animal Neurological Emergencies" oraz "Canine and Feline Epilepsy: Diagnosis and Management". Ma na swoim koncie wiele nagród za wybitne osiągnięcia naukowe. W 1998 roku otrzymał nagrodę AAVC National Resident of the Year, w 2005 roku BSAVA Blaine Award za wybitny wkład w medycynę i chirurgię małych zwierząt, w 2010 roku Clinical Research Award, a w 2012 roku David Tyler Award za innowacyjne metody nauczania na University of Georgia.

Zainteresowania prof. Simona R. Platta skupiają się głównie na chorobie niedokrwiennej ośrodkowego układu nerwowego (udary mózgu i zator włóknisto-chrzęstny - FCE), padaczce oraz nowotworach mózgu u psów.

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet