Please select your page

hacket finalTimothy Hackett, DVM, Diplomate, American College of Veterinary Emergency & Critical Care, Director of the Veterinary Teaching Hospital

Colorado state

Dr Timothy Hackett jest dyplomowanym specjalistą w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz intensywnej terapii zwierząt towarzyszących, obecnie został mianowany dyrektorem zastępczym Szpitala Uniwersyteckiego Colorado State University.

Dr Hackett, profesor na Wydziale Nauk Klinicznych został szefem oddziału Stanów nagłych i intensywnej terapii, a także ekspertem w zakresie udzielania pierwszej pomocy i postępowania w stanach nagłych u małych zwierząt.

Dr Hackett od niemal 22 lat prowadzi praktykę weterynaryjną z zakresu medycyny ratunkowej i intensywnej terapii małych zwierząt. Ukończył studia na Uniwersytecie Stanu Kolorado, gdzie uzyskał tytuł doktora medycyny weterynaryjnej, a następnie ukończył staż w szpitalu dla zwierząt w Los Angeles. Później powrócił na Colorado State University na trzyletnią rezydenturę i specjalizację w dziedzinie nauk klinicznych. Po ukończeniu rezydentury, dr Hackett powrócił do Kalifornii jako pierwszy dyplomowany specjalista medycyny ratunkowej i intensywnej terapii małych zwierząt w Południowej Kalifornii, gdzie prowadził praktykę weterynaryjną przez dwa lata, zanim dołączył do wydziału Colorado State University w 1996 roku.

Stanley L Marks

Stanley L. Marks, BVSc, PhD, DACVIM (Internal Medicine, Oncology), DACVN - Chief of Service

ucdavis logo

Dr Stan Marks ukończył University of Pretoria w Republice Południowej Afryki oraz odbył staż w zakresie chorób i chirurgii małych zwierząt na University of Missouri (Columbia). Był rezydentem w ramach programu chorób wewnętrznych małych zwierząt na University of Florida oraz w zakresie onkologii na University of California (Davis). Dr Marks zdobył tytuł doktora w dziedzinie żywienia na University of California, gdzie obecnie jest profesorem na Katedrze Chorób i Epidemiologii.

Jest dyplomowanym członkiem American College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM) w specjalnościach chorób wewnętrznych oraz onkologii, jak również dyplomowanym członkiem American College of Veterinary Nutrition (ACVN). Jest dyrektorem Companion Animal Gastrointestinal Laboratory, którego prace badawcze koncentrują się na poszerzaniu wiedzy z zakresu biegunek tła bakteryjnego ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń powodowanych przez Clostridium sp.

Zainteresowania dr Marksa obejmują postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne przy dysfagii u psów. Dr Marks został uhonorowany wieloma nagrodami dydaktycznymi i został wybrany Wykładowcą Roku na Konferencji NAVC w 2003 roku. Opublikował liczne prace z zakresu gastroenterologii psów i kotów oraz jest autorem rozdziałów w wielu podręcznikach.

3

bony.jpg

megavet