Please select your page

Stanley L Marks

Stanley L. Marks, BVSc, PhD, DACVIM (Internal Medicine, Oncology), DACVN - Chief of Service

ucdavis logo

Dr Stan Marks ukończył University of Pretoria w Republice Południowej Afryki oraz odbył staż w zakresie chorób i chirurgii małych zwierząt na University of Missouri (Columbia). Był rezydentem w ramach programu chorób wewnętrznych małych zwierząt na University of Florida oraz w zakresie onkologii na University of California (Davis). Dr Marks zdobył tytuł doktora w dziedzinie żywienia na University of California, gdzie obecnie jest profesorem na Katedrze Chorób i Epidemiologii.

Jest dyplomowanym członkiem American College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM) w specjalnościach chorób wewnętrznych oraz onkologii, jak również dyplomowanym członkiem American College of Veterinary Nutrition (ACVN). Jest dyrektorem Companion Animal Gastrointestinal Laboratory, którego prace badawcze koncentrują się na poszerzaniu wiedzy z zakresu biegunek tła bakteryjnego ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń powodowanych przez Clostridium sp.

Zainteresowania dr Marksa obejmują postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne przy dysfagii u psów. Dr Marks został uhonorowany wieloma nagrodami dydaktycznymi i został wybrany Wykładowcą Roku na Konferencji NAVC w 2003 roku. Opublikował liczne prace z zakresu gastroenterologii psów i kotów oraz jest autorem rozdziałów w wielu podręcznikach.

Share

bony.jpg

Tellvet

megavet

wsava