Lynelle R. Johnson

Dr Johnson uzyskała tytuł lekarza weterynarii na Ohio State University, następnie przez trzy lata pracowała w klinice małych zwierząt w Nowym Jorku, po czym ukończyła studia magisterskie oraz rezydenturę na University of Illinois. Jest dyplomowanym członkiem American College of Veterinary Medicine. Tematem pracy i badań dyplomowych dr Johnson była astma kotów. Po rezydenturze dr Johnson odbyła staż z zakresu onkologii i radiologii na Colorado State University. Uzyskała grant finansowany przez National Institute of Health Heart, Lung and Blood na badanie wpływu aktywności fizycznej na czynność naczyniową w płucach, a w 2000 roku uzyskała stopień doktora w dziedzinie fizjologii na University of Missouri. Dr Johnson jest redaktorem rozdziału poświęconego chorobom układu oddechowego w publikacji "5 Minute Veterinary Consult and Current Veterinary Therapy XV", a niedawno napisała podręcznik z zakresu wyłącznie chorób układu oddechowego "Clinical Canine and Feline Respiratory Medicine". Jest członkiem Veterinary and Comparative Respiratory Society.

Zainteresowania badawcze dr Johnson obejmują kliniczne choroby układu oddechowego psów i kotów oraz interakcje serce-układ oddechowy. W grudniu 2000 roku dr Johnson rozpoczęła pracę na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na University of California, gdzie obecnie jest profesorem na Katedrze Chorób Wewnętrznych i Epidemiologii. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w dziedzinie chorób układu oddechowego i medycyny klinicznej dla studentów weterynarii oraz konsultacje z zakresu endoskopii i fizjologii układu oddechowego dla rezydentów.

Dodatkowe informacje

  • Imię: Lynelle R.
  • Nazwisko: Johnson
  • Tytuł naukowy: DVM, MS, PhD, członek dyplomowany ACVIM
  • Uczelnia / klinika: University of California
  • Wydarzenia w Polsce:

    INTENSYWNA TERAPIA 2013

Czytany 1817 razy

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet