Tamara Grubb DVM, PhD, DACVA

Dr Tamara Grubb jest dyplomowanym anestezjologiem weterynaryjnym.  Zainteresowania kliniczne i prace badawcze dr Grubb koncentrują się wokół leczenia bólu. Obecnie zajmuje stanowisko adiuntkta z zakresu anestezjologii I leczenia bólu w Szkole Weterynaryjnej na Washington State University. Jest absolwentką Texas A&M University, na którym ukończyła licencjat w 1985 roku oraz zdobyła tytuł lekarza weterynarii w 1989 roku. Po studiach dr Grubb pracowała w klinice weterynaryjnej zajmującej się medycyną dużych i małych zwierząt, a następnie odbyła staż z zakresu chorób dużych zwierząt i chirurgii na Oregon State University. Po zakończeniu stażu rozpoczęła program rezydentury z anestezjologii na University of Illinois, gdzie uzyskała również status dyplomowanego członka ACVA oraz ukończyła studia z zakresu kardiologii. Przed rozpoczęciem pracy na Washington State University, dr Grubb zajmowała stanowiska w dwóch innych szkołach weterynaryjnych (The Ohio State University & Oregon State University) oraz w firmie farmaceutycznej (Pfizer Animal Health). Poza pracą na uniwersytecie dr Grubb jest również dyplomowaną akupunkturzystką oraz partnerem w prywatnej klinice małych zwierząt. Wśród najbardziej cenionych wyróżnień, jakie otrzymała, należy wymienić nagrody dydaktyczne Carl J. Norden Distinguished Teaching Award, Westcott Clinical Teaching Award oraz Newbrey Teaching Scholar Award.

 

<< Dr Howard B Seim III

Share

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet