V Międzynarodowa konferencja VetCo, 18-19 maja 2013, Falenty k. Warszawy

Intensywna terapia małych zwierząt w praktyce

Prowadzą: prof. Rebecca Kirby i prof. Lynelle Johnson

 

Wykładowcy

Dr Rebecca Kirby jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na University of Missouri oraz specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych małych zwierząt oraz medycyny ratunkowej i intensywnej opieki. Jako jeden z pionierów w dziedzinie intensywnej opieki i nagłych przypadków przez 21 lat była właścicielem Animal Emergency Center. Zajmowała stanowisko adiunkta i kierownika Sekcji Medycyny Ratunkowej w Szkole Weterynaryjnej na University of Pennsylvania.
Dr Kirby wykładała w ponad 24 krajach i została wyróżniona nagrodą Wykładowca Roku na North American Veterinary Conference. Jej artykuły, podręczniki oraz prace badawcze przyczyniły się do rozwoju medycyny weterynaryjnej oraz stały się inspiracją dla wielu studentów do specjalizacji w zakresie medycyny ratunkowej i intensywnej opieki. Dr Kirby rozpoczęła pierwszy program rezydentury w dziedzinie medycyny ratunkowej i w tej specjalności wykształciła dotąd przeszło 20 rezydentów. Wśród wyróżnień dr Kirby należy wymienić wybór na Weterynarza Roku w 2001 przez American Animal Hospital Association, Ira Zaslow Distinguished Service Award przyznaną w 2003 roku przez VECCS oraz Hills Award for Excellence in Veterinary Medicine, którą otrzymała na kongresie World Small Animal Veterinary Association w Meksyku w 2005 roku.

Lynelle R. Johnson, DVM, MS, PhD, członek dyplomowany ACVIM (Choroby wewnętrzne małych zwierząt), uzyskała tytuł lekarza weterynarii na Ohio State University, następnie przez trzy lata pracowała w klinice małych zwierząt w Nowym Jorku, po czym ukończyła studia magisterskie oraz rezydenturę na University of Illinois. Jest dyplomowanym członkiem American College of Veterinary Medicine. Tematem pracy i badań dyplomowych dr Johnson była astma kotów. Po rezydenturze dr Johnson odbyła staż z zakresu onkologii i radiologii na Colorado State University. Uzyskała grant finansowany przez National Institute of Health Heart, Lung and Blood na badanie wpływu aktywności fizycznej na czynność naczyniową w płucach, a w 2000 roku uzyskała stopień doktora w dziedzinie fizjologii na University of Missouri. Dr Johnson jest redaktorem rozdziału poświęconego chorobom układu oddechowego w publikacji ?5 Minute Veterinary Consult and Current Veterinary Therapy XV?, a niedawno napisała podręcznik z zakresu wyłącznie chorób układu oddechowego ?Clinical Canine and Feline Respiratory Medicine?. Jest członkiem Veterinary and Comparative Respiratory Society. Zainteresowania badawcze dr Johnson obejmują kliniczne choroby układu oddechowego psów i kotów oraz interakcje serce-układ oddechowy. W grudniu 2000 roku dr Johnson rozpoczęła pracę na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na University of California, gdzie obecnie jest profesorem na Katedrze Chorób Wewnętrznych i Epidemiologii. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w dziedzinie chorób układu oddechowego i medycyny klinicznej dla studentów weterynarii oraz konsultacje z zakresu endoskopii i fizjologii układu oddechowego dla rezydentów.

Program

18 maja, sobota

Rejestracja uczestników od 7:00

Sesja I, 9:00 - 12:30
Sesja II, 13:30 - 17:30
Sesja I, 9:00 - 12:30
Wstrząs i reanimacja cz. I
R Kirby
Przerwa kawowa 10:00-10:15
Wstrząs i reanimacja cz. II
R Kirby
Przerwa kawowa 11:15-11:30
Ostra niewydolność oddechowa ? ratowanie ?niebieskich? pacjentów
R Kirby
Obiad 12:30-13:30

 

Sesja II, 13:30 - 17:30

Diagnostyka różnicowa pacjenta oddechowego
L Johnson
Przerwa kawowa 14:30-14:45
Zakatarzone, kichające koty
L Johnson
Przerwa kawowa 15:45-16:00
Czy ten pies ma astmę czy zapalenie oskrzeli?
L Johnson
 
 

19 maja, niedziela

Rejestracja uczestników od 7:00

Sesja I, 8:30 - 13:15
Sesja II, 13:15 - 17:00
Sesja I, 8:30 - 13:15
Dlaczego ten pies kaszle?
L Johnson 
Przerwa kawowa 9:30-9:45
Trudne diagnostycznie przypadki oddechowe
L Johnson
Przerwa kawowa 10:45-11:00
Jak odnieść sukces w leczeniu zapalenia płuc
L Johnson
Obiad 12:00-13:15

 

Sesja II, 13:15 - 17:00

Intensywna terapia - jak utrzymać pacjenta przy życiu. ?The rule of 20? cz. I
R Kirby
Przerwa kawowa 14:15-14:30
Intensywna terapia - jak utrzymać pacjenta przy życiu. ?The rule of 20? cz. II
R Kirby
Przerwa kawowa 15:30-15:45
Wykorzystanie praktyczne poznanych technik intensywnej terapii
R Kirby
Zakończenie 17:00

Share

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet