Program Warsztatów VetCo
OŚ SERCOWO-NERKOWA

15 stycznia, niedziela

REJESTRACJA: OD 8:30
ROZPOCZĘCIE WARSZTATÓW: 9:00

Część teoretyczna:

 • Leczenie nadciśnienia tętniczego ANS
 • Oś sercowo-nerkowa i nerkowo-sercowa DSZ
 • Płynoterapia u pacjentów kardio-nefrologicznych ANS

Część praktyczna:

 • Pomiar ciśnienia na różne sposoby
 • Monitoring pacjenta nefrologicznego
 • Punkcja opłucnej
 • Analiza przypadków klinicznych 

W trakcie warsztatów przewidziane są przerwy kawowe oraz lunch.

Nauczysz się:

 • mierzyć ciśnienie na różne sposoby,
 • monitorować pacjenta nefrologicznego,
 • wykonywać punkcje opłucnej, 
 • jak leczyć nadciśnienie tętnicze,
 • przeprowadzać płynoterapię u pacjentów kardio-nefrologicznych,
 • interpretować wyniki w oparciu o przypadki,
 • wszystkiego o osi sercowo-nerkowej i nerkowo-sercowej.
Share

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet