Joanna Iracka, Maria Habrowska i Agata Sowińska we współpracy z Fundacją na Rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na autorski, jedyny w Polsce, tak szeroki, specjalistyczny kurs poświęcony psychologii oraz modyfikacji zachowania kotów.

Kurs skierowany jest do lekarzy weterynarii, hodowców, pracowników schronisk miejskich, przytulisk, behawiorystów oraz wszystkich, którzy chcieliby zgłębić tajniki kociej psychiki.

Zajęcia będą prowadzone przez lekarzy weterynarii oraz specjalistów z zakresu psychologii, etologii i felinoterapii posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej i terapii zaburzeń zachowania zwierząt, a także pracowników naukowych PAN oraz SGGW.  Gościem specjalnym wśród wykładowców będzie Joël Dehasse.

Ukończenie studium poświadczane będzie certyfikatem, którym mogą się legitymować osoby zamierzające świadczyć usługi doradcze z zakresu zachowania kotów indywidualnie, we współpracy z lecznicami weterynaryjnymi, schroniskami i hotelami dla zwierząt czy fundacjami ratującymi koty.

Lista osób, które ukończą kurs z pozytywnym wynikiem zostanie opublikowana w Życiu Weterynaryjnym i Kocich Sprawach, a najlepsi absolwenci otrzymają rekomendacje z możliwością współpracy z lecznicami weterynaryjnymi.

Absolwenci studium otrzymają roczne członkostwo Stowarzyszenia Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej, European Society of Veterinary Clinical Ethology oraz Polskiego Towarzystwa Etologicznego.

ZAKRES TEMATYCZNY

 • Podstawy fizjologii kotów z uwzględnieniem neurologii
 • Etologia kotów
 • Wpływ zaburzeń somatycznych na zachowanie
 • Różnicowanie zaburzeń somatycznych i behawioralnych
 • Mechanizmy uczenia się
 • Zasady modyfikacji zachowań i terapii behawioralnej
 • Prowadzenie konsultacji, praca z klientem
 • Ocena zagrożenia w przypadku zachowań agresywnych
 • Zachowania uciążliwe
 • Zaburzenia zachowania
 • Specyfika problemów kotów schroniskowych i wolno żyjących
 • Wpływ diety na zachowanie kotów


   WYKŁADOWCY

Lek. wet. Joanna Iracka

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Od 1997 roku zajmuje się rozwiązywaniem problemów behawioralnych i leczeniem zaburzeń zachowania u psów i kotów. Odbyła praktyki kliniczne u specjalistów w Belgii, Wielkiej Brytanii i USA. W 2000 roku uzyskała dyplom specjalisty lekarza weterynarii-behawiorysty przyznawany przez Écoles Nationales Vétérinaires Françaises (Państwowe Wyższe Szkoły Weterynaryjne Francji). Prowadzi wykłady i szkolenia w zakresie medycyny behawioralnej w Polsce i za granicą. Członek European Society for Veterinary Clinical Ethology (od 1995) i Zoo-Psy (od 2000).  Popularyzuje  wiedzę o zachowaniu zwierząt w prasie dla miłośników psów i kotów, brała udział w programach TVP. Prywatnie mama trójki dzieci i opiekunka dwóch psów, dwóch szczurów i dwóch patyczaków.

 

Tech. wet. Maria Habrowska

W 2002 uzyskała tytuł magistra informacji naukowej broniąc na Uniwersytecie Warszawskim pracę dyplomową o wykorzystaniu zwierząt jako wsparcie w terapii. Od 2005 w Fundacji "Razem Łatwiej" prowadzi testy predyspozycji psów do dogoterapii i kotów do felinoterapii. W 2007 ukończyła studia podyplomowe z „Psychologii zwierząt” na SWPS. Również od 2007 prowadzi badania nad poziomem hormonu stresu u psów pracujących.  W 2011 roku uzyskała państwowy dyplom technika weterynarii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Etologicznego i Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego. Prekursorka zastosowania felinoterapii w Polsce, autorka wielu publikacji naukowych z tej dziedziny. Właścicielka gromadki kotów, jednego psa oraz wiewiórki.

Lek. wet. Agata Sowińska

W 2003 roku uzyskała tytuł magistra psychologii broniąc pracę dyplomową z zakresu zachowań eksploracyjnych u zwierząt w SWPS. W 2006 ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie. W pracy klinicznej zajmowała się konsultowaniem przypadków internistycznych oraz anestezjologią. Rok później ukończyła studia podyplomowe „Psychologia zwierząt”. Ma za sobą liczne kursy i szkolenia, jest w trakcie specjalizacji z chorób psów i kotów. Obecnie zatrudniona w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Neneckiego PAN w Warszawie. Prywatnie właścicielka trzech znalezionych kundli i mama Matyldy.

Dr Joël Dehasse   

W 1979 roku obronił dyplom lekarza weterynarii na Universytecie w Liège. W 1998 roku ukończył 3- letnie studia podyplomowe z zakresu terapii systemowej rodzin oraz otrzymał tytuł specjalisty lekarza weterynarii-behawiorysty nadawany przez Écoles Nationales Vétérinaires Françaises (Państwowe Wyższe Szkoły Weterynaryjne Francji). Od 2002 roku ma europejski tytuł specjalisty z zakresu weterynaryjnej medycyny behawioralnej małych zwierząt (DECVBM-CA). Leczy zaburzenia zachowania zwierząt, prowadzi coaching rozwoju osobistego właścicieli swoich pacjentów oraz jako ekspert medycyny behawioralnej doradza firmom, m.in. farmaceutycznym i producentom karmy dla zwierząt. Jest autorem tuzina książek popularno-naukowych na temat zachowania psów i kotów. Do ostatnich publikacji należą: „Tout sur la psychologie du chat” (2005), „Mon animal a-t-il besoin d’un psy?” (2004), „Chiens hors du commun” (2009), „Mon chien est heureux” (2009) i „Tout sur la psychologie du chien” (2009), a także dziesiątek artykułów naukowych i popularyzujących wiedzę. W Polsce ukazała się „Agresja u psów” (2006). Organizuje kursy coachingu w zakresie zachowania zwierząt. Odegrał bardzo istotną rolę w powstaniu wielu ważnych organizacji, między innymi jest fundatorem i byłym prezesem (1998-2002) European Society of Veterinary Clinical Ethology (ESVCE), fundatorem i byłym prezesem European College of Veterinary Behavioural Medicine – Companion Animals (2002). Wykłada w wielu krajach i prowadzi prywatną praktykę w Brukseli (Belgia).

Prof. dr hab. Ewa Joanna Godzińska

Prof. dr  hab. Ewa Joanna Godzińska kieruje Pracownią Etologii w Zakładzie Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie. W latach 1988-1989 pracowała jako wykładowca na Uniwersytecie Paris Nord (Francja). Wykładała etologię również w Polsce w ramach studiów doktoranckich i   podyplomowych. Od wielu lat działa na rzecz Polskiego Towarzystwa Etologicznego (PTEtol.), w którym pełni obecnie funkcję Prezesa. Zajmuje się głównie etologią i neuroetologią owadów społecznych, ale jej zainteresowania naukowe obejmują też porównawczą analizę biologicznych korzeni zachowań agresywnych i przyjaznych w całym świecie zwierząt. Od wielu lat jej pasją są również koty.

Dr Kalina Burnat

Fascynacja zachowaniem zwierząt skierowała ją na studia biologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Po pierwszym roku, dzięki kołu biologów terenowych trafiła na konferencję PTEtol, gdzie poznała Ewę Godzińską, obecną szefową Towarzystwa, i rozpoczęła przygodę z nauką. Najpierw prowadziła obserwacje zachowania tropikalnych mrówek w domu (zostały opublikowane), a później, w Instytucie Nenckiego, obroniła doktorat z rozwoju widzenia kotów pod kierunkiem Profesorów Bogusława Żernickiego i Erika Vandenbusche (2003). Staż podoktorski odbyła w Belgii, w laboratorium Prof. Lut Arckens, zajmując się badaniem siatkówki kotów (2004-5). Wyniki swoich badań behawioralnych i neuroanatomicznych wykorzystuje przy opracowywaniu modeli zaburzeń widzenia u ludzi na podstawie zmian zachodzących u kotów. Zamężna, jedna córka.

Dr n. wet. Michał Jank

W 1999 roku ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, a w roku 2002 w Katedrze Nauk Fizjologicznych obronił pracę doktorską. Od 2002 roku pracuje w Zakładzie Dietetyki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, gdzie prowadzi zajęcia z fizjologii zwierząt i dietetyki weterynaryjnej dla studentów WMW oraz uczestników Studiów Specjalizacyjnych „Choroby małych zwierząt”. Jest autorem i współautorem wielu artykułów naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu żywienia i dietetyki zwierząt towarzyszących. Zajmuje się także doradztwem żywieniowym zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm produkujących dodatki żywieniowe i suplementy diety dla psów i kotów dostępne w Polsce i zagranicą. W swojej pracy naukowej zajmuje się wykorzystaniem narządzi genomiki funkcjonalnej w weterynarii, w tym m.in. do oceny wpływu wybranych substancji biologicznie czynnych na wzrost i rozwój zwierząt.

Lek. wet. Kamila Wołosiak-Kęska

Ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w 2006 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała w lecznicach w Warszawie i Grodzisku Mazowieckim. Od lat interesuje się zagadnieniami dotyczącymi zachowania zwierząt. Uczestniczyła w wielu kursach i seminariach poświęconych tej tematyce. Od 2008 roku pracuje w warszawskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Na Paluchu” gdzie ma możliwość obserwacji różnorodnych patologii w zachowaniu psów i kotów. Stanowią one duże wyzwanie terapeutyczne, co skłania do ciągłych poszukiwań nowych możliwości leczenia. Prywatnie właścicielka dwóch psów i kota oraz gorliwa propagatorka świadomych adopcji schroniskowych zwierząt.

Lek. wet. Iwona Kłucińska-Petschl

Kierownik gabinetu weterynaryjnego „Koteria”. Dyplom lekarza weterynarii otrzymała w 2000 roku, a od 2003 współpracuje z organizacjami zajmującymi się bezdomnymi kotami, zwłaszcza w Warszawie. Jest mamą Amelki i Marcela. W domu posiada jednego psa i dwa koty.


SZCZEGÓŁY

Czas trwania: dwa semestry, 140 godzin dydaktycznych. Forma zajęć: wykłady i warsztaty.

Terminy zajęć Zajęcia będą się odbywały w soboty od 10 do 18 oraz w niedziele od 9.00 do 17.00. Zjazd listopadowy wyjątkowo zacznie się w piątek, o godz. 10.00.


Daty zjazdów:

 • 31.03-1.04.2012
 • 21-22.04.2012
 • 12-13.05.2012
 • 2-3.06 lub 29-30.09.2012 (do uzgodnienia z uczestnikami)
 • 20-21.10.2012
 • 9-11.11.2012    
 • 8-9.12.2012
 • 12-13.01.2013
 •  9-10.02.2013 Egzamin końcowy

 
Zaliczenie kursu

 • Obecność na 60% zajęć
 • Oddanie i zaliczenie prac kontrolnych
 • Egzamin końcowy
 • Oddanie i zaliczenie pracy końcowej


Cena

Opłata jednorazowa 7200 PLN lub dwie raty semestralne po 3700 zł.

Warunkiem rezerwacji miejsca jest wpłata zadatku w wysokości 500 zł oraz przesłanie zgłoszenia. Zadatek wliczany jest w poczet czesnego.

Zniżka 10% przy jednorazowej wpłacie do 31.01.2012 (opłata 6480 PLN)

Nr konta: konto Fundacji na rzecz Wydziału Zarządzania UW: 07 1240 2887 1111 0000 3388 7461

Ze względu na warsztatowy charakter zajęć liczba miejsc jest ograniczona.


Informacje

Zgłoszenia, zapisy, faktury:
tel. 22 55 34 190
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zagadnienia merytoryczne, sytuacje szczególne:
tel. 516 836 019
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Źródło: www.wz.uw.edu.pl

Share

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet