Nowy projekt Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej (2010-2012)

"„Sukces w weterynarii” to projekt Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zainicjowany w czerwcu 2009 r. Założenia projektu zostały sformułowane w oparciu o wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego wśród członków Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz przy uwzględnieniu struktury wiekowej lekarzy weterynarii i zasady równości płci. Ankietowani wyrazili potrzebę podniesienia kompetencji w zakresie komunikacji, asertywności, pracy w stresie a także przedsiębiorczości.

W sierpniu 2009 r. projekt „Sukces w weterynarii” przeszedł pomyślnie etap weryfikacji formalnej, a następnie w maju 2010 r. etap oceny merytorycznej uzyskując na liście rankingowej Zarządu Województwa Mazowieckiego 19 miejsce z pośród 757 ocenianych projektów.


Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Okres realizacji projektu: 01.11.2010 – 30.06.2012."

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie projektu: www.sukceswweterynarii.waw.pl

Share

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet