alt

W dniu 24 października 2015 roku zmieniają się ceny za paszporty dla zwierząt towarzyszących.

Zgodnie z treścią rozporządzenia MRiRW za wystawienie paszportu lekarz weterynarii pobiera opłatę w wysokości 100 zł, natomiast koszt zakupu jednego druku paszportu w okręgowej izbie lekarsko-weterynaryjnej wynosić będzie 30 zł.

Więcej informacji na stronie WILW.

Share

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet