Please select your page

brainard

University of Georgia logo

Benjamin Brainard, VMD, DACVAA, DACVECC, Professor

Profesor Benjamin Brainard, po ukończeniu wydziału medycyny weterynaryjnej w 2000 roku na University of Pennsylvania, odbył staż z chorób wewnętrznych małych zwierząt i chirurgii na University of Georgia. Następnie ukończył podwójną rezydenturę w zakresie anestezjologii weterynaryjnej i intensywnej terapii na University of Pennsylvania.

Obecnie obejmuje stanowisko profesora oraz szefa oddziału intensywnej terapii na University of Georgia. Jest dyplomowanym specjalistą, zarówno w dziedzinie anestezjologii weterynaryjnej, jak i intensywnej terapii. Profesor Brainard współredaguje czasopismo Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, a także współprzewodniczy American College of Veterinary Emergency and Critical Care (ACVECC). Ponadto jest laureatem nagród University of Georgia CVM: clinical research award oraz service award.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą krzepnięcia krwi, leków, które wpływają na właściwości płytek krwi oraz dianostyki nadkrzepliwości u pacjentów weterynaryjnych.

bony.jpg

Tellvet

megavet

wsava