KOMUNIKAT

            Zespołu Krajowej Rady LekarskoWeterynaryjnej
            ds. Negocjacji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

                        z dnia 12 stycznia 2011 roku.

                             KOLEŻANKI I KOLEDZY!

W związku z informacjami, jakie pojawiają się w mediach informujemy, że

protest lekarzy weterynarii trwa!

Uchwały nr 28/2010/V i  30/2011/V podjęła na swych posiedzeniach Krajowa Rada LekarskoWeterynaryjna i tylko Rada jest władna je uchylić. Najbliższe posiedzenie Rady w tej sprawie odbędzie się 17 stycznia 20011r., na którym Zespół Negocjacyjny będzie rekomendował uchylenie uchwał, jeśli propozycje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące postulatów zawartych w w/w uchwałach będą satysfakcjonujące dla środowiska lekarzy weterynarii, albo zaostrzenie protestu, jeśli porozumienie w czasie negocjacji nie zostanie osiągnięte.

Dane na temat realizacji uchwał na terenie Polski:

- Uchwałę  nr 28/2010/V realizuje 85% lekarzy weterynarii

- Uchwałę nr 30/2011/V realizuje 80% lekarzy weterynarii

W dniu 11 stycznia 2011 roku odbyło się spotkanie Zespołu Negocjacyjnego z lekarzami weterynarii badającymi zwierzęta rzeźne i mięso  w dużych zakładach mięsnych.

Poinformowali oni Zespół, że w 90% zostały wypowiedziane umowy z powiatowym lekarzem weterynarii ze skutkiem na pierwszą dekadę lutego 2011roku.


Opinia prawna (39 kB) dot. możliwości skorzystania przez organy Inspekcji (Lekarza Wojewódzkiego oraz Lekarza Powiatowego) z postanowień art. 18 ustawy z dnia 28 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz. U> z 2010 r. nr 112, poz. 744)


Zespół Negocjacyjny

Krajowej Rady
Lekarsko - Weterynaryjnej

Share

bony.jpg

Tellvet

megavet

wsava