Please select your page

Program warsztatów VetCo
ONKOLOGIA PSÓW I KOTÓW 

4 czerwca, niedziela

REJESTRACJA: OD 8:30
ROZPOCZĘCIE: 9:00
ZAKOŃCZENIE: 
ok. godz. 18:00 
Godzina zakończenia zajęć może nieco odbiegać od planu w zależności od tego, ile czasu będą wymagały zajęcia praktyczne i jak bardzo grupa będzie zaangażowana.

Sesja I, cześć teoretyczna:

 • wprowadzenie do onkologii małych zwierząt – etiologia nowotworów oraz czynniki rakotwórcze u psów i kotów,
 • jak powinna wyglądać pierwsza wizyta pacjenta onkologicznego,
 • chemioterapia - jak zacząć? Omówienie zasad podawania leków cytostatycznych, wyposażenia niezbędnego do podawania prowadzenia chemioterapii. Omówimy również możliwe powikłania występujące w czasie leczenia pacjentów onkologicznych i dowiemy się jak im przeciwdziałać,
 • zespoły paranowotworowe,
 • badanie zmian skóry i tkanki podskórnej – co najczęściej pomijamy zalecając obserwację zmian? Przegląd najczęstszych nowotworów skóry,
 • hematoonkologia – to co każdy lekarz powinien wiedzieć o nowotworach krwi i szpiku kostnego.


Sesja II, część praktyczna:

 • technika wykonywania biopsji węzłów chłonnych,
 • technika wykonywania biopsji gruboigłowych narządów miąższowych,
 • technika wykonywania biopsji szpiku kostnego.


W trakcie warsztatów przewidziane są przerwy kawowe oraz lunch. 


Czego się nauczysz:

 • wykonywać badanie kliniczne pacjenta onkologicznego oraz dowiesz się jak prawidłowo zaplanować badania diagnostyczne psa czy kota podejrzanego o rozwój choroby nowotworowej,
 • rozpoznawać zespoły paranowotworowe u psów i kotów,
 • dlaczego warto badać każdą zmianę rozrostową w obrębie skóry oraz poznasz najczęstsze nowotwory skóry u psów i kotów,
 • podstawowych zagadnień hematoonkologii,
 • wykonywać biopsję zmian skórnych, regionalnych węzłów chłonnych, biopsje narządów miąższowych pod kontrolą USG, biopsje szpiku.
Share

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet