Tamara Grubb

Tamara Grubb DVM, MS, DACVA, jest dyplomowanym anestezjologiem weterynaryjnym. Zainteresowania kliniczne i prace badawcze dr Grubb koncentrują się wokół leczenia bólu. Obecnie zajmuje stanowisko adiuntkta z zakresu anestezjologii I leczenia bólu w Szkole Weterynaryjnej na Washington State University. Jest absolwentką Texas A&M University, na którym ukończyła licencjat w 1985 roku oraz zdobyła tytuł lekarza weterynarii w 1989 roku. Po studiach dr Grubb pracowała w klinice weterynaryjnej zajmującej się medycyną dużych i małych zwierząt, a następnie odbyła staż z zakresu chorób dużych zwierząt i chirurgii na Oregon State University. Po zakończeniu stażu rozpoczęła program rezydentury z anestezjologii na University of Illinois, gdzie uzyskała również status dyplomowanego członka ACVA oraz ukończyła studia z zakresu kardiologii. Przed rozpoczęciem pracy na Washington State University, dr Grubb zajmowała stanowiska w dwóch innych szkołach weterynaryjnych (The Ohio State University & Oregon State University) oraz w firmie farmaceutycznej (Pfizer Animal Health). Poza pracą na uniwersytecie dr Grubb jest również dyplomowaną akupunkturzystką oraz partnerem w prywatnej klinice małych zwierząt. Wśród najbardziej cenionych wyróżnień, jakie otrzymała, należy wymienić nagrody dydaktyczne Carl J. Norden Distinguished Teaching Award, Westcott Clinical Teaching Award oraz Newbrey Teaching Scholar Award.

Additional Info

Read 1693 times

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet