Michał Jank

Dr Michał Jank jest pracownikiem Zakładu Dietetyki Katedry Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Prowadzi zajęcia z fizjologii zwierząt oraz dietetyki weterynaryjnej dla studentów medycyny weterynaryjnej oraz uczestników specjalizacyjnego Studium Podyplomowego "Choroby psów i kotów". Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularno-naukowych dotyczących żywienia psów i kotów. Prowadzi również wykłady i szkolenia dotyczące żywienia psów i kotów dla lekarzy weterynarii. Jest autorem lub współautorem kilkunastu suplementów pokarmowych dla małych zwierząt, dostępnych na polskim rynku.

W swej pracy naukowej zajmuje się wykorzystaniem narzędzi genomiki funkcjonalnej do badania wpływu różnych czynników biologicznych na szybkość wzrostu zwierząt.

Dr Jank będzie jednym z prelegentów konferencji "Endokrynologia małych zwierząt w praktyce", na której podzieli się wiedzą z żywienia psów i kotów, w przebiegu wybranych endokrynopatii.

Additional Info

  • Imię: Michał
  • Nazwisko: Jank
  • Tytuł naukowy: DVM, PhD
  • Uczelnia / klinika: Katedra Nauk Fizjologicznych WMW SGGW, Warszawa
  • Lata wizytacji w Polsce: 2011
  • Wydarzenia w Polsce:

    Small Animal Endocrinology

Read 3328 times

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet