REJESTRACJA OD 7:00

ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI O 9:00

 

 

5 września, sobota

Sesja I, 9:00 - 12:30

Seminarium diagnostyczne: efektywne osłuchiwanie - wskazówki jak zidentyfikować               i zrozumieć tony serca u psów

J. Bonagura

Przerwa kawowa

10:00-10:15 

Seminarium diagnostyczne: ocena radiogramów psów i kotów w przypadkach chorób serca

M. Oyama

Przerwa kawowa

11:15-11:30 

Seminarium diagnostyczne: rozpoznawanie i ocena najczęstszych chorób serca za pomocą ultrasonografii

J. Bonagura

Lunch

12:30-13:30 

Sesja II, 13:30 - 17:30

Seminarium diagnostyczne: różnicowanie pacjentów sercowych i oddechowych w przypadku wystąpienia duszności u psów

M. Oyama

Przerwa kawowa

14:45-15:00

Seminarium terapeutyczne: rozpoznawanie i postępowanie w przypadku obecności płynu        w worku osierdziowym u psów

J. Bonagura

Przerwa kawowa

16:15-16:30

Seminarium terapeutyczne: leczenie podklinicznych i ostrych przypadków niewydolności serca u psów w oparciu o patofizjologię

M. Oyama

 

6 września, niedziela

Sesja I, 8:30 - 13:00

Seminarium terapeutyczne: leczenie przewlekłej niewydolności serca u psów w oparciu         o patofizjologię

M. Oyama

Przerwa kawowa

9:30-9:45

Seminarium EKG: komorowe zaburzenia rytmu serca, diagnostyka i leczenie

M. Oyama

Przerwa kawowa

10:45-11:00

Seminarium EKG: zaburzenia pracy węzła zatokowego i przedsionkowo-komorowego oraz tachykardia nadkomorowa

M. Oyama

Lunch

12:00-13:00

 

Sesja II, 13:00 - 16:30

Kardiomiopatia u kotów: epidemiologia, historia choroby oraz czynniki prognostyczne             u kotów z kardiomiopatią

J. Bonagura

Przerwa kawowa

14:00-14:15

Seminarium diagnostyczne: ocena kliniczna i badania diagnostyczne w przypadku kociej kardiomiopatii

J. Bonagura

Przerwa kawowa

15:15-15:30

Seminarium terapeutyczne: leczenie podklinicznych i klinicznych przypadków kardiomiopatii    u kotów

J. Bonagura

Zakończenie

16:30

Share

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet