REJESTRACJA UCZESTNIKÓW OD 7:00

ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI O 9:00

20 września, sobota

Sesja I, 9:00-12:30

 

Badanie kliniczne - klucz do sukcesu w ocenie pacjenta R.L. Stepien
  Przerwa kawowa 10:00-10:15
Pacjent kardiologiczny w obrazie EKG                                                         V. Luis Fuentes  
                   Przerwa kawowa 11:15-11:30

RTG okiem kardiologa                                                                              

R.L. Stepien

  Przerwa obiadowa 12:30-13:30

Sesja II, 13:30 - 17:30

Echokardiografia diagnostyczna - o co tyle szumu?   V. Luis Fuentes    
Przerwa kawowa 14:30-14:45
Jak istotny jest pomiar ciśnienia krwi tętniczej u pacjentów kardiologicznych? R.L. Stepien
Przerwa kawowa 15:45-16:00
Rosnące znaczenie biomarkerów w kardiologii małych zwierząt V. Luis Fuentes

21 września, niedziela

Sesja I, 8:30 - 12:00

Klasyfikacja chorób serca - ustalamy plan leczenia                                      R.L. Stepien
Przerwa kawowa 9:30-9:45
Przypadki kliniczne: rozpoznanie, diagnoza oraz prowadzenie
pacjentów z chorobami układu krwionośnego (DYSKUSJA) cz. I                    
Fuentes/Stepien
Przerwa kawowa 10:45-11:00
Przypadki kliniczne: rozpoznanie, diagnoza oraz prowadzenie 
pacjentów z chorobami układu krwionośnego (DYSKUSJA) cz. II
Fuentes/Stepien
Przerwa obiadowa 12:00-13:00

 

Sesja II, 13:00 - 17:00

Przypadki kliniczne: rozpoznanie, diagnoza oraz prowadzenie  
pacjentów z chorobami układu krwionośnego (DYSKUSJA) cz. III              
Fuentes/Stepien
  Przerwa kawowa 14:00-14:15
Przypadki kliniczne: rozpoznanie, diagnoza oraz prowadzenie 
pacjentów z chorobami układu krwionośnego (DYSKUSJA) cz. IV                  
Fuentes/Stepien
Przerwa kawowa 15:15-15:30
Przypadki kliniczne: rozpoznanie, diagnoza oraz prowadzenie 
pacjentów z chorobami układu krwionośnego (DYSKUSJA) cz. V
Fuentes/Stepien
Zakończenie 17:00 
Share

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet