Please select your page

Bartłomiej Kuroszklinikakurosz

Lek. wet. Bartłomiej Kurosz, radiolog, konsultant ds. USG, RTG, TK

Lek. wet. Bartłomiej Kurosz w 2003 roku ukonczył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Założyciel kliniki weterynaryjnej, internista i radiolog. W zakresie wąskich specjalizacji medycznych zajmuje się: kardiologią, onkologią i technikami obrazowania (RTG, USG, echo serca, tomografią komputerową).  Lubi przypadki „trudne”. Zatraca się w onkologii weterynaryjnej. Ukończył liczne kursy specjalistyczne w kraju i zagranicą. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Onkologów Weterynaryjnych (ESVONC) oraz członek Europejskiego Stowarzyszenia Radiologów Weterynaryjnych (EAVDI).
Pozazawodowo interesuje się żeglarstwem i podróżami.

Share

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet