Please select your page

quimbyJessica M. Quimby, DVM, PhD, DACVIM, Associate Professor

Ohio final

Dr. Quimby jest specjalistką z zakresu chorób wewnętrznych małych zwierząt i doktorem nauk weterynaryjnych. Bada przewlekłą chorobę nerek (chronic kidney disease – CKD), była członkinią wydziału medycyny weterynaryjnej Colorado State University do 2017 roku. Obecnie zajmuje stanowisko profesorskie z zakresu medycyny wewnętrznej małych zwierząt (associate professor of small animal internal medicine) w Ohio State University.

Zakres jej zainteresowań obejmuje patofizjologię nerek, nowatorskie strategie leczenia i terapie wspomagające oparte na faktach. Obecnie skupia ona swoje zainteresowanie na poprawie terapii wspomagających i jakości życia kotów z CKD. Dr. Quimby otrzymała nagrodę International Renal Interest Society Award i AVMF/Winn Feline Foundation Research Award za swój wkład w rozwój nefrologii i medycyny kotów.

Palm Bio PhotoCarrie Palm, DVM, DACVIM, Associate Professor

UC Davis

Dr. Palm ukończyła studia na University of California, Davis School of Veterinary Medicine (UC Davis), a następnie staż oraz rezydenturę z chorób wewnętrznych małych zwierząt na University of Pennsylvania. Ma ona specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych małych zwierząt. Przez rok praktykowała jako internistka w specjalizacyjnej przychodni, po czym wróciła na UC Davis aby ukończyć 2 letni program z zakresu nefrologii, hemsodializy/medycyny pozaustrojowej i urologii. Od 2011 roku jest członkinią wydziału medycyny weterynaryjnej na UC Davis, obecnie zajmuje stanowisko profesorskie z zakresu medycyny wewnętrznej małych zwierząt (Associate Professor of Small Animal Internal Medicine).

Jej zainteresowania obejmują nefrologię i urologię, skupia się na ostrym uszkodzeniu nerek (acute kidney injury – także zatkanie cewki moczowej u kotów), terapiach pozaustrojowych (hemodializie i aferezie) i interwencyjnej endourologii. Dr. Palm kończy właśnie dwuletnie studia magisterskie z zakresu badań mających praktyczne przełożenie kliniczne na UC Davis School of Medicine.

3

bony.jpg

megavet