Please select your page

Onkologia psów i kotów
WARSZTATY 


12 marca, sobota

REJESTRACJA: OD 8:30
ROZPOCZĘCIE: 9:00

Sesja I, ok. 9:00-13:00 (w tym przerwa/y kawowe)

  1. Wprowadzenie do onkologii małych zwierząt – etiologia nowotworów oraz czynniki rakotwórcze u psów i kotów
  2. Jak powinna wyglądać pierwsza wizyta pacjenta onkologicznego
  3. Zespoły paranowotworowe
  4. Badanie zmian skóry i tkanki podskórnej – co najczęściej pomijamy zalecając obserwację zmian? Przegląd najczęstszych nowotworów skóry
  5. Hematoonkologia – to co każdy lekarz powinien wiedzieć o nowotworach krwi i szpiku kostnego

13:00-14:00 przerwa lunchowa

Sesja II, ok. 14:00-16:00 (w zależności od zaangażowania grupy)

  1. Część praktyczna: technika wykonywania biopsji węzłów chłonnych, biopsji gruboigłowych narządów miąższowych, biopsji szpiku kostnego
Share

bony.jpg

Tellvet

megavet

wsava