Please select your page

paslawska prof. dr hab. Urszula Pasławska

 

 

 

 

 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów

Zakład Diagnostyki Klinicznej i Laboratoryjnej

 
Prof. dr hab. Urszula Pasławska uzyskała dyplom lekarza weterynarii w 19889 roku na Akademii Rolniczej we Wrocławiu, gdzie od 1990 była asystentem w Zakładzie Diagnostyki Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. W 1997 otrzymała tytuł doktora nauk weterynaryjnych, a w 2008 roku ukończyła habilitację dotyczącą obrazu zmian neurohormonalnych u psów z niewydolnością serca na tle endokardiozy mitralnej. Obecnie jest kierownikiem Katedry Chorób  Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów we na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W tym roku otrzymała tytuł Profesora zwyczajnego. Główne zainteresowania naukowe to kardiologia weterynaryjna, a w szczególności elektrokardiografia i echokardiografia, choroby układu krążenia psów, kotów i koni, patofizjologia przewlekłej niewydolności serca.
Share

bony.jpg

Tellvet

megavet

wsava