Please select your page

katarzyna purzycka 2Katarzyna Purzycka lek.wet. MVetMed, MRCVS, DipACVIM (Oncology)

Anderson Moores

Tytuł lekarza weterynarii uzyskała na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w 2014 r. Wiedzę z zakresu medycyny weterynaryjnej oprócz warszawskiej uczelni zdobywała również na zagranicznych uniwersytetach - Autonomous University w Barcelonie oraz Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu.
Po ukończeniu studiów weterynaryjnych odbyła roczny staż na wydziale weterynarii Uniwersytetu w Monachium. Aby specjalizować się w onkologii małych zwierząt, przeniosła się do Wielkiej Brytanii gdzie w referencyjnej klinice AnimalHealth Trust w Newmarket również odbyła roczny staż onkologiczny. Następnie w 2016 r. rozpoczęła rezydenturę z onkologii oraz studia podyplomowe w Royal Veterinary College w Londynie. W 2019 roku zdała egzamin uzyskując tytuł pierwszego w Polsce dyplomowanego specjalisty z onkologii małych zwierząt (dip.ACVIM). Od początku 2020 Katarzyna jest założycielką oddziału onkologii w jednej z największych klinik referencyjnych w Wielkiej Brytanii. Prowadzi wykłady i szkolenia onkologiczne na całym świecie ale najchętniej w Polsce.

DM2lek. wet. Dagmara Majewska, Konsultant ds. stomatologii i chirurgii szczękowo-twarzowej

logo duza rozdzielczosc

Dagmara Majewska jest konsultantem ds. stomatologii i chirurgii szczękowo-twarzowej w Specjalistycznej Przychodni Weterynaryjnej SpecVet w Warszawie.
Odbyła specjalistyczne staże z zakresu stomatologii i chirurgii szczękowo-twarzowej aż na trzech uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych UC Davis, Cornell University oraz University of Wisconsin. Dwie pierwsze to najlepsze uczelnie weterynaryjne na świecie, które wyznaczają kierunki rozwoju tej dziedziny medycyny. Tam konsultowała skomplikowane przypadki kliniczne, interpretowała wyniki zaawansowanej diagnostyki obrazowej - w tym tomografii stożkowej - oraz asystowała przy zaawansowanych zabiegach chirurgicznych i badaniach naukowych.

Jeszcze podczas studiów odbyła praktyki zawodowe w największym szpitalu dla zwierząt w Europie – Royal Veterinary College w Londynie oraz Szpitalu dla Zwierząt Towarzyszących na Uniwersytecie Kopenhaskim w Danii.

Nieustannie uczestniczy w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach dotyczących medycyny weterynaryjnej w Polsce i na świecie, w tym organizowanych przez BSAVA w Birmingham oraz przez EVDC w Gandawie i Innsbrucku.

Jest współautorką publikacji naukowych oraz współorganizatorem szkoleń dla lekarzy weterynarii z zakresu stomatologii weterynaryjnej.

.

bony.jpg

Tellvet

megavet

wsava