Please select your page

cvm_35186

 David Polzin, DVM, PhD, DACVIM

 

  logo_uofm_D2D

 

David Polzin jest absolwentem University College of Veterinary Medicine, który ukończył w 1975 roku. Odbył staż z medycyny wewnętrznej na University of Georgia w 1981 roku, po czym powrócił na University of Minnesota, aby dokończyć swój doktorat z medycyny weterynaryjnej.

Prof. Polzin ma w soim życiorysie członkostwo w wielu stowarzyszeniach zawodowych:  AVMA (American Veterinary Medical Association),  ACVIM (American College of Veterinary Internal Medicine), (AAHA) American Animal Hospital Association, Iris (International Renal Interest Society), Society of Veterinary Nephrology/Urology, VECCS (Veterinary Emergency and Critical Care Society), MVMA (Minnesota Veterinary Medical Association), ASN (American Society of Nephrology), ISN (International Society of Nephrology) oraz National Kidney Foundation.

Jako profesor na University of Minnesota naucza o chorobach i fizjologii nerek oraz zakażeniach układu moczowego.

Zakres jego zainteresowań badawczych skupia się na przewlekłej chorobie nerek, metodach diagnostycznych, leczeniu zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej oraz rozwojem przewlekłych chorób nerek, glomerulopatiach - patologii, mechanizmach oraz leczeniu, infekcjach układu moczowego oraz niedokrwistości hemolitycznej autoimmunolgicznej.

Jego zainteresowania kliniczne koncentrują się na nefrologii klinicznej, nadciśnieniu, infekcjach układu moczowego oraz chorobach dolnych dróg moczowych.

Prof. Polzin jest autorem wielu publikacji naukowych i współautorem podręcznika Nephrology and Urology of Small Animals, którą napisał razem z Josephem Bartgesem.

Share

bony.jpg

Tellvet

megavet

wsava