Please select your page

Profesor Douglas J DeBoer DVMDACVD

 

 

Prof. Doug DeBoer jest absolwentem School of Veterinary Medicine na  University of California – Davis, a kształcenie podyplomowe kontynuował na Michigan State Uniwersity oraz UC Davis. W 1986 roku rozpoczął pracę na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na University of Wisconsin – Madison, gdzie obecnie zajmuje stanowisko profesora dermatologii. Ponadto często prowadzi wykłady w ramach podyplomowego kształcenia ustawicznego lekarzy weterynarii na całym świecie. Zainteresowania badawcze i kliniczne prof. DeBoer koncentrują się na immunologii nawracających i przewlekłych chorób skóry, ze szczególnym uwzględnieniem alergicznych schorzeń skóry u psów i dermatofitozy kotów. Dr DeBoer jest dyplomowanym członkiem American College of Veterinary Dermatology i w 2003 roku otrzymał, przyznawaną przez to stowarzyszenie, nagrodę za wkład w rozwój nauki i edukacji (ACVD Award of Excellence for Contributions to Science and Education). Ponadto dr DeBoer był członkiem rady programowej czasopisma American Journal of Veterinary Research and Veterinary Dermatology, a obecnie pełni funkcję przewodniczącego International Committee on Atopic Diseases of Animals.

 

Kariera
 
Profesor dermatologii
  • BS 1977, University of California, Davis
  • DVM 1981, University of California, Davis
  • Dyplomowany członek American College of Veterinary Dermatology, 1987
Badania naukowe
 
Tło immunologiczne nawracających chorób skóry, w tym zakażeń stafylokokowych u psów oraz dermatofitozy kotów; znaczenie reakcji nadwrażliwości typu I (alergii) w rozwoju chorób skóry u zwierząt. Głównym przedmiotem działalności naukowej Laboratorium Dermatologicznego jest immunopatogeneza przewlekłych i nawracających chorób skóry. Prowadzone badania obejmują kilka układów modelowych. Aktualne projekty koncentrują się na badaniach biomarkerów w przebiegu atopowego zapalenia skóry u psów oraz mechanizmów działania terapii immunomodulujacych stosowanych w leczeniu alergicznych i zakaźnych chorób skóry u psów, jak również reakcji skóry na działanie promieniowania, takie jak napromienianie wykorzystywane w terapii nowotworów. 
 
Zakres obowiązków
 
Wykłady podstaw dermatologii dla studentów trzeciego roku; zajęcia dla studentów czwartego roku z zakresu dermatologii klinicznej.  Częste wykłady na krajowych i międzynarodowych szkoleniach podyplomowych lekarzy weterynarii służce pogłębianiu ich wiedzy z dziedziny dermatologii. 
 
Zainteresowania kliniczne
 
Alergiczne choroby skóry, nawracające zakażenia stafylokokami; zakażenia dermatofitami (grzybice skórne). 
 
Bieżąca aktywność
 
Obecnie prowadzimy 3-letni program specjalistycznego kształcenia lekarzy-rezydentów w zakresie dermatologii weterynaryjnej.
 
 
Share

bony.jpg

Tellvet

megavet

wsava