W ciągu ostatnich trzech dekad liczba kotów, u których zdiagnozowano nadczynność tarczycy, znacznie wzrosła.  Według doniesień naukowych odpowiada za to wiele czynników, m.in. ekspozycja zwierząt na opóźniacze palenia dodawane do tworzyw sztucznych w celu ograniczenia ich palności. W najnowszym badaniu naukowcy rozważają kolejnych winowajców – rybne karmy dla kotów.

Nadczynność tarczycy u kotów jest zaburzeniem hormonalnym objawiającym się w głównej mierze utratą masy ciała, nadpobudliwością, agresją i wymiotami. Niektóre badania sugerują, że istnieje związek pomiędzy zanieczyszczeniem środowiska przez polichlorowane bifenyle (PCB) i polibromowane etery difenylowe (PBDE), które obecnie zostały zakazane w wielu krajach ze względu na szkodliwość dla ludzi. Wcześniej przeprowadzone badania wykazały obecność PCB, PBDE i ich produktów ubocznych o działaniu toksycznym we krwi kotów. Jednak te produkty uboczne mogą pochodzić również ze źródeł naturalnych, którymi są ryby – częsty dodatek w karmach dla kotów. Badanie przeprowadzone przez Hazuki Mizukawa, Kei Nomiyama i współpracowników miało za zadanie sprawdzić czy koty domowe są narażone na wyżej wymienione substancje toksyczne jedząc karmę na bazie ryby.

Naukowcy przebadali próbki karm kocich oraz krew kotów. Wykonano również symulację, jak organizm kota reaguje i przetwarza różne związki pokrewne do PCB i PBDE. Na podstawie wyników zespół stwierdził, że produkty uboczne PCB i PBDE zostały wykryte w wysokich stężeniach w krwi kotów nienarażonych na ekspozycję na PCB i PBDE, co prawdopodobnie związane było z karmą jaką otrzymały. Badacze twierdzą jednak, że potrzebne są dalsze prace aby wyjaśnić czy te metabolity rzeczywiście przyczyniają się do rozwinięcia się u kotów nadczynności tarczycy.

Źródło: http://phys.org/news/2016-01-fish-flavored-cat-food-contribute-feline.html

Badanie zostało opublikowane w ACS Environmental Science & Technology: http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.5b04216

Klaudia Majcher

Share

bony.jpg

Tellvet

megavet

wsava