MargieScherk Photo1 600x500logo1  

Margie ScherkDVMDABVP (feline practice)

Margie Scherk uzyskała tytuł lekarza weterynarii na Ontario Veterinary College w 1982 roku. Praktykuje już od ponad dwudziestu lat. Od 1995 roku jest dyplomowanym specjalistą ABVP (American Board of Veterinary Practitioners) z zakresu medycyny weterynaryjnej kotów. W 2007 roku została prezydentem AAFP (American Association of Feline Practitioners). Głównymi celami stowarzyszenia AAFP jest poprawa zdrowia i dobrostanu kotów poprzez doskonalenie standardów praktyki klinicznej, kształcenie ustawiczne lekarzy weterynarii oraz ciągłe badania naukowe.

Obecnie pełni rolę redaktora naczelnego magazynu Journal of Feline Medicine and Surgery, który jest oficjalnym pismem ISFM (International Society of Feline Medicine) oraz AAFP. Dr Scherk jest autorką wielu artykułów i badań naukowych, a także uczestniczy jako wykładowca w licznych konferencjach weterynaryjnych na całym świecie. Jej zainteresowania skupiają się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z medycyną kotów, a w szczególności analgezją, unikalnymi cechami układu trawiennego u kotów oraz metodami umożliwiającymi lepsze interakcje człowieka z kotem.

 

Share

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet