Bogdan Alexandru Vitalaru

Assistant Professor Bogdan Alexandru Vitalaru graduated the Faculty of Veterinary Medicine of Bucharest in 2004, PhD ever since October 2009. Since January 2008, he is a University Assistant and, from January 2016, Assistant Professor at the Faculty of Veterinary Medicine of Bucharest.

Over the years he has written more than 100 scientific papers on topics related to oncologic surgery, dialysis, hemodialysis and emergencies. His last book it is completely dedicated to Peritoneal dialysis in small animals and it will be released also in English in Bulgaria, Turkey and Poland.

Since January 2014, in collaboration with BBraun Romania, within the Faculty of Veterinary Medicine, he opened the first Veterinary Hemodialysis Clinic in Romania and one of the few in Eastern Europe. Starting 2013, he established the Romanian Association of Veterinary Nephrology, Hemodialivet, whose Chairman he is.

In the last 7 years, Dr. Vitalaru has been a lecturer for Hills Romania and KTL in Romania, and Europe regarding urology, nephrology and renal replacement therapies. He is also leading the emergencies Department of the Faculty of Veterinary Medicine of Bucharest since 2015.

He was awarded with the Continuing medical education prize - AMVAC/RoSAVA, Sinaia 12-14 November 2015 and SPEAKER OF THE YEAR - Romanian College of Veterinarians, Bucharest, 17 December 2015.

He has written 4 books on emergencies in small animals and he is a member with some of the most prestigious publications in Romania: Cat life, 2015, Romanian Journal of Veterinary Orthopedics and Imagistic, 2015, Romanian Journal of Veterinary Medicine & Pharmacology, 2016. In 2016, Dr. Vitalaru has received the Special Prize for the best veterinary initiative of the year - Innovation in Health.

Doktor Bogdan Alexandru Vitalaru w 2004 roku ukończył studia weterynaryjne, a pięć lat później doktorat na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Bukareszcie. W 2008 roku rozpoczął tam pracę jako asystent, a następnie w 2016 roku objął stanowisko adiunkta.

Wraz z upływem lat napisał ponad 100 artykułów naukowych na tematy związane z chirurgią onkologiczną, dializą, hemodializą i nagłymi przypadkami. A jego ostatnia książka całkowicie poświęcona dializie otrzewnowej małych zwierząt zostanie wydana w języku angielskim w Bułgarii, Turcji i w Polsce.

We współpracy z BBraun Romania oraz Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej otworzył pierwszą weterynaryjną klinikę hemodializowań w Rumunii, którą jednocześnie jest jedną z nielicznych w Europie Wschodniej. Jest również założycielem oraz przewodniczącym Rumuńskiego Stowarzyszenia Nefrologii Weterynaryjnej – Hemodialivet.

Additional Info

Read 58 times

bony.jpg

Tellvet

megavet